Etyeki Értéktár

Meghívó

Etyek települési Értéktár Bizottsági ülésre

Időpont: 2023. december 12. kedd 17:00

Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

Meghívó

Napirend 1

Napirend 2


Jegyzőkönyvek

2023. december 12.

2022. február 01.


Javaslattételi felhívás helyi értékek gyűjtésére

 
Tisztelt Etyekiek!
 
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 103/2015. (IV.22.) számú határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, illetve az Etyeki Települési Értéktár Bizottság megalakításáról. A Bizottság feladata, hogy szervezze a településen fellelhető helyi értékek azonosítását, létrehozza a települési értékek adatait tartalmazó gyűjteményt. Gondoskodjon azok megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről, javaslattétellel éljen a Fejér Megyei Értéktárba történő felvételre.
Ebben a munkában kérjük Etyek lakosságának közreműködését is. A helyi értékek települési értéktárba történő felvételét (a Bizottság honlapjának elindításáig) az önkormányzat honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával bárki kezdeményezheti javaslatában.
Helyi értékek lehetnek például:

 • épületek
 • szellemi termékek
 • tárgyak
 • ember által létrehozott termékek
 • természeti értékek
 • elismert sportolók által elért eredmények
 • szobrok
 • helyi hagyományok, ünnepek
 • kiemelt rendezvények
 • mindaz, ami a helyi identitást erősítheti

A nemzeti értékek (helyi értékek) szakterületenkénti kategóriái:

 • agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat-és növényfajták;
 • egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
 • épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
 • ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
 • kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
 • : a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
 • természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek;
 • turizmus és vendéglátás: a turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások

 
 
Javaslattétel folyamata:
1. Az Ön által felterjesztésre érdemesnek tartott helyi érték vonatkozásában kérjük, nézzen utána a történetének, legfontosabb adatainak. Ebben segítségére lehet a települési könyvár adatbázisai, egyéb internetes források, valamint helytörténészek, komoly helyismerettel rendelkező személyek. Kérje ajánlásukat írásban, s ezt csatolja mellékletként a javaslattételi laphoz! A támogatási nyilatkozat mintája itt elérhető: Támogatói nyilatkozat


2. A Javaslattételi lap kitöltésével, amely innen letölthető Javaslattételi lap, kezdeményezheti az Etyeki Települési Értéktár gyarapítását.

3. Fotózza vagy videózza le a javasolt helyi értéket (csatolja mellékletként papír alapon vagy digitális adathordozón)! Kérjük, a Nyilatkozat fénykép-film-dokumentum felhasználására című dokumentum kitöltésével és aláírásával engedélyezze a fotó vagy videó közzétételét! A dokumentum itt elérhető: Nyilatkozat fénykép-film-dokumentum felhasználásra

4. A javaslattételhez szükséges dokumentumok listája:

 • Javaslat az értéktárba történő felvételéhez
 • Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
 • Nyilatkozat fénykép/film/dokumentum felhasználásáról
 • A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

5. A javaslatokat folyamatosan, egész évben várjuk a következő címre:
- elektronikus úton: a javaslattételi lapot, nyilatkozatokat szkennelve, az audiovizuális anyagokat mellékletként csatolva az ertektar@etyek.hu e-mail címre;
- papír alapon, az audiovizuális anyagokat digitális adathordozón postai úton vagy személyesen benyújtva az Etyeki Polgármesteri Hivatal (2091 Etyek, Körpince köz 4.) címére.
Kérjük Önöket, legyenek aktív részesei értéktárunk kialakításának!          
                                                          
Lucza Gyula
Etyek Települési Értéktár
Bizottság elnöke