Etyek

Telekpályázat

Hulladékszállítás

 deponia

Hulladéknaptár 2014

hulladek naptar

Közvilágítási hibabejelentő

maintenance

Kéményseprés

Setyek.pmh14032607470T

Falugazdász fogadóóra

Államkincstár

Edeck Kft. Permetezés

CBA Prima akciók

MÁV HÍREK


Sz. Á. E.

Egyenlő bánásmód

 

Idõjárás

UV-B sugárzás elõrejelzés

Nyilvántartás

Etyek térképe

unnepi hulladek szallitasT
 
M E G H Í V Ó
Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 27. napján, hétfőn 17:00 órakor tartandó alakuló ülésére.

HIRDETMÉNY
HASZONBÉRLETI PÁLYÁZAT
Etyek Nagyközség Önkormányzata a tulajdonában álló alábbi ingatlanokat, pályázati eljárás során történő elbírálást követően, határozott 5 éves időtartamra, térítés ellenében, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint haszonbérbe kívánja adni.
M E G H Í V Ó
Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 22. napján 17 óra 00 perckor alakuló testületi ülésére.
M E G H Í V Ó
Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 22. napján 17 óra 30 perckor alakuló testületi ülésére.

Tajekoztatas keknyelv betegsegrol 540

 


H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatala Okmányirodai Osztálya telefonvonala bizonytalan ideig műszaki okok miatt nem működik.

Részletek »


 

P Á L Y Á Z A T

Az Etyeki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Önkormányzati és Igazgatási Csoport, településfejlesztési és -üzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.

Tovább »


 

P Á L Y Á Z A T
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Etyek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Gyermekjóléti szolgálat családgondozó munkakör betöltésére.
P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
P Á L Y Á Z A T
Etyek Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozólan.
felhivas lotulajdonosokT


Etyek Nagyközség lakossági környezetének állapotáról szóló tájékoztató

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. előírja hogy a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásokra is figyelemmel a Tisztelt Képviselő-testület és a lakosság számára az alábbi tájékoztatást adom környezeti elemenként Etyek Nagyközség környezeti állapotáról.

Tovább »


AZ ETYEKI „PIAC” MEGNYITÁSA
Örömmel tájékoztatom Lakótársaimat, hogy a 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 17. szám alatt található Szerelvénybolt melletti, Körpince utca 1. sz., 12/8. hrsz. alatti árusításra kijelölt és kialakított „Piac" területet Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.04.23. napján hozott 121/2014. (IV.23.) számú határozata alapján a Bicskei Járási Földhivatal 2014.07.25. napján hozzánk megküldött határozatával közterületté átminősítette és a földhivatali nyilvántartásban átvezette.
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye
FELHÍVÁS
villamos hálózatok környezetének tisztántartására
 
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 9027 Győr, Kandó K. u. 11.-13.)
felhívja az ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket - ideértve a természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

jatszoudvarT

FELHÍVÁS

Gyűjtés az iskolai játszóudvar fejlesztésére

Tavalyi akciónkat siker koronázta! Az iskola udvara egy játszóvárral gazdagodott!

Több mint egymillió Forint értékben vásároltuk meg az iskola hátsó udvarán látható játékot. Köszönet érte minden támogatónak!

Folytassuk idén is a munkát, tegyük barátságosabbá az iskolaudvart!

Részletek »

 


TÁJÉKOZTATÁS
Közvilágítási hibák bejelentéséről
 
Tisztelt etyeki Lakosok!
A közvilágítás a közbiztonság egyik legfontosabb eleme, ezért annak folytonos működése a településen élők, mindannyiunk közös érdeke.
Kérem a Kedves Lakótársaimat, amennyiben a közvilágítási lámpák meghibásodását észlelik, a hiba mielőbbi elhárítása végett forduljanak bizalommal a közvilágítási lámpák üzemeltetőjéhez az EH-SZER Kft.-hez a következő elérhetőségeken:
  • Call Center műszaki hibabejelentő:
06 (80) 533-533;
06 (40) 330-330;
06 (20/30/70)4599-666;
a következő útvonalon: lakosságiügyfelek - hibabejelentés - közvilágítási hibabejelentés.

Szemétszállítás Etyeken 2014-ben
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2006-ban a Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás (KDV) tagja lett, ezzel a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatot átadta a Képviselő-testület a Társulásnak.
A törvényi változásokat követve a KDV kiírta több térségre is a közbeszerzési pályázatokat. Az egyik ilyen pályázat Etyek települést is érinti. A közbeszerzési pályázat elbírálás alatt van. A pályázat győztesével a KDV köti meg a szerződést.
Jelenleg – a Társulás keretén belül – a Depónia Kft. végzi Etyeken a szemétszállítást, a pályázat elbírálásáig.
Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a szelektívhulladék elszállítása jelen pillanatban akadozik, komoly gondot jelent. Ennek megoldása csak a pályázaton győztes céggel történt tárgyalások után várható. Addig is megértésüket és türelmüket kérjük.
A tárgyalások eredményéről, a szerződés tartalmáról Önkormányzatunk - és a közbeszerzésen győztes cég is – tájékoztatni fogja a település lakosságát, a honlapon és az újság oldalain keresztül is.
Garaguly Tibor
polgármester
Tájékoztató
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez, a 2014- január 1-jei jogszabály-módosítás figyelembe vételével.
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) első fokon jár el a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (személygépkocsi szerzési- és személygépkocsi átalakítási támogatás) kérelem ügyében.
H I R D E T M É N Y
A jogszabályi háttér folyamatos változása és a lakossági igények megjelenése miatt, továbbá a megyei és országos rendezési tervnek való megfelelés és a nagyközség hosszú távú terveinek megvalósíthatósága érdekében szükségessé vált a rendezési terv módosítása.
F E L H Í V Á S
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének II. fejezete alapján a helyi adók (építmény-, telek-, helyi iparűzési adó) és belföldi rendszámú gépjárművek I. félévi adójának pótlékmentes fizetési határideje március 15. napja (A pótlékmentes fizetési határidő a fizetési határidőre megállapított napot követő első munkanap, tehát 2014. március 17.) Egyéb köztartozások esetében a fizetési határidő a külön értesítésekben megjelölt dátum.

 Tisztelt Lakosság!

 

Az alábbiakban a hulladékszállítást érintő változásokról kívánjuk tájékoztatni Önöket.

A hulladékszállításra vonatkozó szolgáltatási szerződést a korábbi szolgáltató 2013. december 31-i határidővel felmondta. 2014. január 1-től a Depónia Kft. végzi Etyek Nagyközség hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátását.

Az ellátás során a településen a következő gyakorlat valósul meg:

Települési szilárd hulladék szállítás napja:    Csütörtök

Az edények kihelyezésének időpontja: szállítási nap reggelén 6 óra

Az első szállítási nap 2014. január 2.

A korábbi szolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákok 2014. január 31 -ig kerülnek elszállításra. 2014. január 02-től január 31-ig terjedő időszakban a Depónia Kft. jelzésével ellátott hulladékgyűjtő zsákok nyugta ellenében megvásárolhatók az Etyeki Polgármesteri Hivatalban. A hulladékgyűjtő zsákok 2014. február 01-től történő árusításának helyéről és módjáról a lakosságot 2014. január hónapjában tájékoztatjuk.

A hulladékszállítási közszolgáltatás a 2012. évi CLXXXV. a Hulladékról szóló törvény értelmében kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás. A számlák kiállítása és megküldése negyedéves bontásban történik a használatban lévő edény űrméretéhez igazodóan. A szerződések megkötése folyamatosan történik az év elejétől kezdődően.

A szolgáltatóváltást követően is a korábbi hulladékszállítási díj kerül kiszámlázásra!

Mivel társaságunk új szolgáltató a településen, ezért kérjük hogy észrevételeikkel segítsék munkánkat, hogy minél zavartalanabb legyen az átállás.

Elérhetőségeink:        

Tel:       22/507-666 (szállítás)      22/504-412 (ügyfélszolgálat)

e-mail cím:      Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ,       Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

                                   honlap:                        www.deponia.hu

Köszönjük együttműködésüket!

Depónia Kft.


 

 T Á J É K O Z T A T Ó

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójának  összesített adatairól
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára 14. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat 2013. december 20-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat keretében az általa nyújtott támogatások összesített adatait.
Középiskolások közösségi szolgálata
 
Kedves Középiskolások!
 
Mint tudjátok, az érettségi vizsga egyik feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatot teljesítsetek középiskolás éveitek alatt. Ennek teljesítésére lehetőségetek van a Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézményben is.  Ha kedvet éreztek ahhoz,  hogy közelebbről  megismerjétek a könyvtárban folyó munkát, és szívesen részt vennétek rendezvényeink szervezésében, jelentkezzetek Baráti Andi könyvtárvezetőnél.
Elérhetőségek: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , (22) 353-618
Felszólítás ároktisztításra
Felszólítom a Tisztelt Lakosságot, hogy az őszi esőzések beállta előtt, tegyenek eleget kötelességüknek, miszerint az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének feladata az ingatlan és az úttest közötti sáv takarítása, karbantartás a.
Tovább »
Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom a. lakosságot, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatalának: Etyeki Kirendeltsége 2013- július 3. napjától, heti egy alkalommal, szerdai napokon ismét fogadja ügyfeleit. (Az ügyintéző a hét többi napján a Járási Hivatal törzshivatalában szociális ügyeket intéz.)

Tovább »


T Á J É K O Z T A T Á S
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elrendelte az Etyek szőlő termőhelyi kataszterét módosító határozat hirdetményi úton történő közzétételét.
Tovább »
K Ö Z L E M É N Y
Enyhíthetők a termelői belvízkárok
Belvízkárokra is igényelhetik a mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatást a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény szerint - közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) szerdán az MTI érdeklődésére.
A belvízkár definíció alapján a növénykultúrában belvíz miatt bekövetkezett, legalább 30 százalékos mértékű hozamcsökkenést okozó kár tekinthető belvízkárnak. A belvízkár szempontjából a káresemény időpontjának azt kell tekinteni, amikor a növénykultúrán a káreseményt első alkalommal észlelték.
Tovább »

K Ö Z L E M É N Y
Tisztelt Etyekiek!
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a képviselői fogadóóra él. Az írásos megkeresés mellett Etyek Község Önkormányzat Képviselői a következő időpontokban várják személyesen a lakosságot észrevételeikkel, javaslataikkal, panaszaikkal.
Tovább »
Online bejelentkezés »
T Á J É K O Z T A T Á S
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése a Kormányhivatalt jelöli ki az iskolák felvételi körzetének meghatározására. A Fejér Megyei Kormányhivatal összeállította a 2013/14-es tanévben az iskolai felvételi körzethatárokra, illetve a kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó jegyzéket. Etyek Község közigazgatási területén a kötelező felvételt biztosító általános iskola a Német Nemzetiségi Általános Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 2.)
Jegyzék letöltése »
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölése nem érinti a szabad iskolaválasztás jogát.
T Á J É K O Z T A T Á S
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatása - a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosításáról
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója

Kedves Betegeink!
Mint Önök előtt is ismert, az egészségügy átalakítása július elsejével jelentős fordulathoz ért. Az átszervezés vezérelve az, hogy minden beteg a betegsége súlyosságának megfelelő  ellátási szinten jusson a gyógyító beavatkozásokhoz, biztosítva ezzel az ellátás minőségének a javítását. Fontos szempont volt az is, hogy az ellátási formákhoz való hozzáférés mindenki számára a lehető legnagyobb esélyegyenlőséget biztosítsa. A korábbi* megyei elven  szervezett ellátás helyett az úgynevezett térségi ellátásszervezési modell az, amelynek keretei között fog a jövőben történni a gyógyítás.
Tovább »
K Ö Z L E M É N Y
A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátásokért, az átmeneti és utógondozói ellátásért 2012. április 1-jétől fizetendő térítési díjakról.

T Á J É K O Z T A T Á S
A Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ Vezető 4/2012. ((III. 30.) sz. utasítása a Fejér Megyei Integrált Szociális Intézményben fizetendő térítési díjakról.

 

Összefogás

FOGJUNK OSSZE EGY BETEG T

Programok

2014-okt-23-plakatT
horgoloT
baba-mamaT

Etyeki rendezvények éves programterve
Tovább »

Etyeki Versmondók Köre
Egyesület
 

Tovább »

Könyvtár

hirdetotabla1

Névnap

etyek tv

Hirdetések

Oldalainkat 89 vendég böngészi
Tartalom találatai : 4871262

Etyeki Hegyközség

Rendõrségi hírlevelek

Körzeti megbízottak

fogadóórája

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

Váli-víz Menti Együttmûködés
MEZÕGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL
Völgyvidék