Tájékoztató az új koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről
(a bejegyzés folyamatosan frissítésre kerül)

 

SEGÍTSÜNK EGYMÁSON!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítványa adománygyűjtést indít, hogy segíteni tudjunk azokon az időseken és rászoruló családokon, akik a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány ideje alatt krízishelyzetbe kerülnek és ellátásukról saját erőből nem képesek gondoskodni.
Adományaikat a Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány 12001008-00396329-00100009 bankszámlaszámára várjuk „Együtt Etyekért” jeligével.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy felajánlásával segítse a járvány idején különösen veszélyeztetett helyzetben lévő idős embereket és rászoruló családokat!

Köszönettel,

Zólyomi Tamás
Etyek Nagyközség
polgármestere
Vida János
Kulturált, Egészséges Etyekért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

 

A Kormány védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletének előírásai

(A Kormány 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete értelmében a kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad)

Tovább

P Á L Y Á Z A T - Á L L Á S 
Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény
- Etyek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Etyek Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató intézmény Család- és gyermekjóléti szolgálta családsegítő munkakör betöltésére.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - HELYI TERMELŐI PIAC FENNTARTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE
 
Etyek Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában álló 12/8 helyrajzi számú ingatlan területén létrehozandó helyi termelői piac fenntartására és üzemeltetésére.
F E L H Í V Á S
Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IIl.21.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásuk rendjéről. A rendelet célja, hogy méltó elismerésben részesülhessenek a helyi közösség, a település szolgálatában és fejlődésében, a helyi érdekek előmozdításában és az emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet végző személyek, szervezetek.
Sajtóközlemény – Budapest, 2020. május 22.
 
BURKOLAT- ÉS DILATÁCIÓJAVÍTÁSI MUNKÁK MIATT KORLÁTOZÁSOK LESZNEK AZ M1-ES AUTÓPÁLYA TÖBB SZAKASZÁN
 
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Rába-híd dilatációjavítási munkálatait, a Budapest felé vezető oldalon pedig több szakaszon burkolatjavítási munkálatokat végez a következő napokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A munkálatok ideje alatt 2020. május 24-e, vasárnap és május 29-e, péntek között az M1-es autópálya több szakaszán kell sávlezárásra és forgalomkorlátozásra számítania a közlekedőknek.
Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.
 

TÁJÉKOZTATÓ - ÓVODAI FELVÉTELI
Az óvodai felvételi eljárásrend megváltozott!
A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat (a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról) előírásainak megfelelően az óvodai beiratkozás a következőképpen történik:
1. A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre való óvodai beiratkozás nem személyesen történik. Az óvoda 2020. április 21-ig felveszi a fenntartótól kapott lista alapján a felvételi körzetébe tartozó valamennyi óvodaköteles gyermeket. (Aki 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti.) A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal postán is értesíti az érintett gyermekek szüleit.
2. Aki nem a körzetes (másik) óvodába kívánja gyermekét beíratni, azok az óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők írásos formában benyújtott beiratkozási szándéknyilatkozatait. Ebben az esetben fel kell tüntetni a kötelező felvételt biztosító óvoda adatait is!
3. Az óvoda a felvételről írásban értesíti a szülőket.
FELHÍVÁS - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.
 
TÁLÉYKOZTATÓ - IDEGENFORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSRÓL
 
Tisztelt Szállásadók!
 
Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 2019. november 27. napján 18/2019 (XI.28) önkormányzati rendeletében döntött az idegenforgalmi adó mértékének növeléséről. A rendeletmódosítás az idegenforgalmi adót a 270 Ft/fő/vendégéjszaka adómértékről 2020. január 1. napjától 400 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre módosította.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Révész Zoltán
aljegyző
 
TÁJÉKOZTATÁS - KÖRNYEZETI ZAJ
  
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
HATÁROZAT - SERTÉS PESTIS
A Fejér Megyei Kormányhivatal élelm iszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elsőfokú hatósági jogkörében eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/264/20 19 iktatószámú iratára tekintettel:
07-403150-510 07-403160-512 07-403260-510 07-404250-512 07-404550-511  
07-404560-511 07-405450-510 07-405550-51 1 07-405650-511 07-406450-401 07-407050-510

kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes ter ületét afrikai sertéspestissel fertőzött területnek nyilvánítom és a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala által biztosítandó hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket

TÁJÉKOZTATÁS - Bursa Hungarica
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
F E L H Í V Á S - Sertéstartók figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítania házi sertésállománya védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.
H I R D E T M É N Y - település fejlesztés
Elfogadásra kerültek Etyek új településfejlesztési és településrendezési eszközei

A képviselő-testület 2019. július 2-i ülésén elfogadásra került Etyek nagyközség új településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és helyi építés szabályzata.
Az elfogadott dokumentumok itt elérhetőek.
 

HIRDETMÉNY - Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Etyek Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  módosítása a 945/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan. Településrendezési eszköz tervezete,  partnerségi egyeztetésre összeállított dokumentáció 
H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.
 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS - Kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan TILOS!