Ebnyilvántartás

 

Ügytípus megnevezése

Ebnyilvántartás

 

Az ügy leírása:

A települési önkormányzatok a 2012. évtől háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni, amely alapján nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról. Az eb tulajdonosának (tartójának) az adatszolgáltatás kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, ebenként 30.000 – 90.000 Forintig terjedő állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

Az eb tulajdonosa/tartója a továbbiakban is köteles bejelenteni:

 • új eb beszerzését,
 • a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változást (az eb tartási helyének megváltoztatását, az eb elajándékozását, elpusztulását, illetve bármely – korábban bejelentett - adatokban bekövetkezett változást).

Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 5.000 – 100.000 Forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
 • 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
 • 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról

Eljáró szervezeti egység:

Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport

Ügyintéző: Porkoláb Éva Tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület:

Etyek Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek

A bejelentő lap tartalmi eleme:

 • Új eb tartása bejelenthető az erre rendszeresített „Adatlap Ebösszeíráshoz”.
 • Az adatváltozás bejelentési kötelezettség formai kötöttség nélkül teljesíthető, az azonosításhoz szükséges adatok megadásával, de teljesíthető az adatlap kitöltésével is. Ebben az esetben az azonosítás céljából ki kell tölteni az eb tulajdonosára/tartójára vonatkozó adatokat, az eb fajtáját, nemét, színét, valamint a transzponder (chip) sorszámát. A fentieken túl már csak a megváltozott adatokat kell feltüntetni.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes

A bejelentő lap benyújtásának módja:

 • személyesen ügyfélfogadási időben),
 • postai úton, valamint
 • elektronikusan

Elektronikus ügyintézés:

 • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus

ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

 

A bejelentésre nyitva álló határidő:

Új eb szerzését, illetve az adatváltozást követő 8 nap.

Elektronikus elérhetőség:

Etyeki Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

 

 


Dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Formanyomtatvány ebösszeíráshoz321.66 KB