72/2019.A 1552/15 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
71/2019.A 1552/16 hrsz.-ú kenderföldi önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
70/2019.Az Etyek, Újhegyi út területrendezésével kapcsolatos kérdésekről
69/2019.Az Etyek, Újhegyi út területrendezésével kapcsolatos kérdésekről
68/2019.A Magyar-kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Etyek igazgatói beosztásának betöltésére beérkezett pályázat elbírálása
67/2019.Az Vadvirág utca felújításáról
66/2019.Az Vajda János utca felújításáról
65/2019.A Széchenyi utca felújításáról
64/2019.A Felsőhegy utca felújításáról
63/2019.A Deák Ferenc utca, Kecskegödörtől jobbra leágazó szakaszának felújításáról
62/2019.Az "Etyeki Polgárőrség" Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület gépjárművel történő támogatásáról
61/2019.Az Etyek, 0207 hrsz-ú területen lévő hősi síremlékek áttelepítésével összefüggő kérdésekről
60/2019.Az illegális hulladéklerakók felszámolásával összefüggő kérdésekről
59/2019.A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásával összefüggő kérdésekről
58/2019.Döntés Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések fogorvosi ügyeleti ellátást biztosító társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról
57/2019.A Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény Szakmai Programjának módosításáról
56/2019.A Segítő Kéz Családi Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről
55/2019.A 2019. március 15-i ünnepség rendezvénytervének elfogadása
54/2019.Beszámoló az Etyek - Botpuszta Fejlesztéséért Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról
53/2019.Beszámoló az Etyeki Kézműves Önképző Kör Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról
52/2019.Beszámoló az Etyeki Versmondók Köre Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról
51/2019.Beszámoló az Etyeki Németek Egyesülete 2018. évi támogatásának felhasználásáról
50/2019.Beszámoló az Fülemüle Művészetoktatási és Közművelődési Alapítvány 2018. évi támogatásának felhasználásáról
49/2019.Beszámoló az Etyeki Futók Egyesülete 2018. évi támogatásának felhasználásáról
48/2019.Beszámoló a Signum Etyeki Kórusok Egyesülete 2018. évi támogatásának felhasználásáról
47/2019.Beszámoló az Etyeki Horgász Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról
46/2019.Beszámoló az Etyeki Hosszúlépés Kulturális Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról
45/2019.Beszámoló az Etyeki Állatvédők Egyesület 2018. évi támogatásának felhasználásáról
44/2019.Etyek, Horgász tó környékének gallyazásával összefüggő kérdésekről
43/2019.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi közművelődési és kulturális programtervének elfogadása
42/2019.Beszámoló a Testvérvárosi Tanács 2018. évi munkájáról
41/2019.Beszámoló a képviselő-testület tagjainak és bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeik teljesítéséről
40/2019.Etyek Nagyközség Önkormányzata 2019. évi Likviditási terve
39/2019.Etyek Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározásáról
38/2019.Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről
37/2019.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
36/2019.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
35/2019.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
34/2019.A 2019.02.21-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
33/2019.A 2019.02.21-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
32/2019.Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásával összefüggő kérdésekről
31/2019.Visontai Erika Mária képviselő kizárása a döntéshozatalból személyes érintettség miatt
30/2019.Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásával összefüggő kérdésekről című napirend név szerinti szavazásáról
29/2019.A 2019.02.15-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
28/2019.A 2019.02.15-i rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
22/2019.Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (I. forduló)
21/2019.Új településrendezési eszközök partnerségi és államigazgatási egyeztetés lezárásáról
20/2019.A Belügyminisztérium által a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény(továbbiakban:Kvtv.) 3 melléklet I.12 pontszerinti kiírt Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására benyújtandó pályázatról
19/2019.Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
18/2019.Etyek, Magyar utca forgalomcsillapításával kapcsolatos kérelemről
17/2019.Az Etyek, 946/2 hrsz.-ú zöldterület fejlesztésével kapcsolatos ötletpályázatról
16/2019.Beszámoló az Etyeki Települési Értéktár Bizottság munkájáról
15/2019.Szolgálati bérlakás bérleti szerződés-hosszabbítás iránti kérelemről
14/2019.A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2019. IV. negyedévi (október, november, december havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
13/2019.A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
12/2019.Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
11/2019.Az Etyeki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
10/2019.Az Etyeki Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
09/2019.A polgármester 2019. évi cafeteria-juttatásáról
08/2019.Garaguly Tibor polgármester 2019. évi szabadságának megállapításáról
07/2019.Garaguly Tibor polgármester 2018. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról
06/2019.Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről
05/2019.Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
04/2019.A polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
03/2019.A polgármester beszámolója két testületi ülés közötti tevékenységéről
02/2019.A 2019.01.24-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
01/2019.A 2019.01.24-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról