Száma Éve Tárgya Letöltés
14 2011 Hulladék kezelés helyi díjak Letöltés »
13 2011 Ivóvíz és szennyvízcsatorna Letöltés »
12 2011 Ivóvíz rendelet módosítása Letöltés »
11 2011 HÉSZ módosítása Letöltés »
10 2011 Szociális rendelet módosítása Letöltés »
9 2011 Mûvészeti Iskola térítési díj Letöltés »
8 2011 Költségvetési rendelet Letöltés »
7 2011

7/2011. ( V. 30.) sz. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az azokért fizetendõ térítési díjakról

Letöltés »
6 2011

6/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet
a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidõn kívüli házasságkötés, valamint
egyéb, anyakönyvvezetõ közremûködését igénylõ családi események engedélyezésének
szabályairól és az azokért fizetendõ díjak mértékérõl

Letöltés »
5 2011 Költségvetési zárszámadás Letöltés »
4 2011 Etyek Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2008.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. Letöltés »
3 2011 Etyek Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2011.(II.18.) rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2007.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Letöltés »
2 2011 Etyek Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete a 2011. éviköltségvetésrõl Letöltés »
    V Á L T O Z Á S !
8/ 2002 (V.30.) Lakások, helyiségek elidegenítésérõl, bérletérõl szóló rendelete egységes szerkezetben.
Letöltés »
    Etyek Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 16/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi díjakról szóló 13/2007.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Letöltés »
1 2011
Etyek Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete
 
a helyi adókról és adózás rendjérõl szóló 20/2007(XII. 12.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérõl
Letöltés »
Az oldal tetejére