Száma Éve Tárgya Mellékletek
2009      
27/ 2009 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos huladékkezelési helyi közszolgáltatásról.  
26/ 2009 Ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgálatás megállapításáról.  
25/ 2009 Vagyonrendelet módosítás  
22/ 2009 Elektronikus kapcsolattartásról  
21/ 2009 Vásártartásos rendelet hatályon kívül helyezése  
20/ 2009 Jogharmonizációs rendelet  
19/ 2009 Költségvetés módosításáról  
18/ 2009 Az Etyek, ill. Edeck név felvételérõl és használatáról  
17/ 2009 Belsõ piaci szolgáltatásokról  
16/ 2009 A parkolóhelyek kialakításáról, megváltásáról  
15/ 2009 Községi címer  
14/ 2009 Lakások elidegenítése, bérlése  
13/ 2009 Helyi környezet védelme  
12/ 2009 Avar és kerti hulladékok égetése  
11/ 2009 Helyi kitüntetések  
10/ 2009 2008. évi zárszámadási rendelet  
8/ 2009 Szociálpolitikai kerekasztal  
7/ 2009 Változtatási tilalom elrendelése  
6/ 2009 HÉSZ módosítás II.  
5/ 2009 Szociális rendelet módosítása  
4/ 2009 Helyi kitüntetések, címek adományozása  
3/ 2009

Etyek Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2009. (II. 27.)sz. rendelete a 23/2007.(XIU2.) sz. és a 5/2008(111.18.) sz. rendeletekkel módosított a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szólól3/2007.(VIIL29.) rendelet módosításáról

 
2/ 2009

Etyek Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2009. (II. 27.) számú rendelete A 2009. évi költségvetés megállapításáról.

Melléklet
Az oldal tetejére