Száma Éve Tárgya Mellékletek
2007      
20/ 2007. (XII.12.)
Változás!!
Etyek Község Önkormányzat Képviselõtestületének 20/2007(XII.12.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérõl (módosításokkal, egységes szerkezetben)
 

Ideiglenes iparûzési adóbevallás

Bejelentkezés a helyi iparüzési adó alá

Tájékoztatás a helyi adók változásáról és az adóbevallási kötelezettségrõl

HELYI IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007

IDEGENFORTGALMI ADÓ BEVALLÁS(a vendégéjszakák után)

IDEGENFORGALMI ADÓBEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS (magánszemély)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS (vállalkozás, cég részére)

TELEKADÓ BEVALLÁS – adókötelezettség keletkezéséhez

15/ 2007 (VIII.29.) Az önkormányzat területén rendezendõ vásártartás szabályairól  
13/ 2007 (VIII.29.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról  
12/ 2007 (VIII.29.) A 2007.évi költségvetés megállapításáról szóló 1/2007.(III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról  
11/ 2007 (VI.27.) SZMSZ 2/2007.(III.28.) módosítása  
10/ 2007 (VI.27) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról  
9/ 2007 (VI.27.) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról  
8/ 2007 (V.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 8/2007. (V. 30.) sz. rendelet 1. számú melléklete
8/2007. (V. 30.) sz. rendelet 2. számú melléklete
7/ 2007 (IV.25) Az intézményi térítési díjakról  
6/ 2007. (IV. 25.) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról

KÉRELEM lakás támogatásra
KÉRELEM a közgyógyellátásmegállapítására
KÉRELEM az ápolási díj megállapítására
KÉRELEM temetési segély megállapítására
KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására
KÉRELEM egszségügyi szolgáltatásra való jogosultság / járulékfizetés alajának igazolására

5/ 2007 (IV.25) A 2007.évi költségvetés megállapításáról szóló 1/2007.(III.7.) rendelet módosítása  
4/ 2007 (IV.25.) Az önkormányzat 2006. évi zárszámadásának megállapításáról  
3./ 2007. (IV.25.) Az önkormányzat 2006. évi költségvetés megállapításáról szóló 2./2006. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
2/ 2007 (III.28.) SZMSZ  
1/ 2007 (III.7.) A 2007.évi költségvetés megállapításáról  
Az oldal tetejére