Tisztelt etyeki polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. óta mûködõ Etyeki Sportért alapítvány (egyik alapítója Báthori Tibor volt) a jövõben közhasznú alapítványként folytatja tevékenységét, így az szja 1 %-ának fogadására is jogosult, technikai száma: 18481570-1-07. Az új alapító okirat cégbírósági bejegyzése folyamatban van.

Az alapítók eredeti céljainak megfelelõen kívánjuk folytatni a munkát. Számítunk az Önök támogatására. Az alapítvány rendelkezésére álló pénzösszegbõl a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ módon, a beérkezett pályázatok alapján tudunk támogatást nyújtani. Ennek értelmében várjuk – többek között – az általános iskola, óvoda és a sportegyesület jelentkezését.

Kivonat Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okiratából

Az alapítvány céljai, a célok megvalósítása:

A község lakossága sportéletének aktivizálása, a sporttevékenység kulturált körülmények között történõ folytatásának megteremtése, egészséges életmódra történõ nevelés és a szabadidõ szervezett sporttevékenységgel történõ eltöltésének elõsegítése.

Az Alapítvány által végzendõ közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,

Csatlakozás az alapítványhoz:

1. Az alapítvány nyitott, ahhoz felajánlásokkal bármely belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha az alapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja.

2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Juttatások, pályázatok:

Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fõ- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Kuratóriumi tagok:

Molnár Tibor

Lakcím: 2091 Etyek, Vajda J u. 4.

Túrós István

Lakcím: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 47.

Torma Gyula

Lakcím: 2091 Etyek, Ötház u. 1.

 

A Kuratórium elnöke: Torma Gyula 2091 Etyek, Ötház u. 1. sz. alatti lakos

A teljes Alapítóokirat itt olvasható »

A Kuratórium döntéseit a döntés idõpontját követõ két héten belül írásban, tértivevényes levél megküldésével közli az érintettekkel, valamint a www.webetyek.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza.

Az Alapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselõjével elõzetesen egyeztetett idõpontban – bárki betekinthet.

A Kuratórium évente egyszer a www.webetyek.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a mûködés módját, a támogatási lehetõségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a mûködésrõl készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõek.

A felügyelõ bizottság tagjai:

Regõs László felügyelõ bizottsági elnök 

lakcím: 2091 Etyek, Magyar u. 10.

Tiszekkerné Bozsányi Kamilla

lakcím: 2091 Etyek, Honvéd u. 46.

Rujp József

lakcím: 2091 Etyek, Magyar u. 43.

Az oldal tetejére