Műemlékek

Magyar kút
Ez a forrás - melynek vízhozama ma is 6-700 liter percenként - táplálja évezredek óta a Nádas tavat, mely egykor valószínûleg Háromrózsáig terjeszkedett. A kút épülete a XIX. század elsõ felében épült klasszicista stílusban. A Magyar-kút szolgáltatta az ivóvizet az emberek és állatok részére. A legeltetett állatok terelése a Magyar-kúthoz mindennapos tevékenység volt. Az asszonyok elõszeretettel mosták itt a ruhákat. Egyszerûen deszkalapra fektették, azután mosófával (prakkerrel) ütögették (prakkerolták) az áztatott ruhát.

A gyerekek is megtalálták játékukat a kútnál, amíg a felnõttek munkájukat végezték, õk pancsolhattak a vízben. Jóllehet a Magyar-kút 18 évvel túlélte az etyeki németek kitelepítéséA hatvanas évek közepén kiépítették az egész faluban a vízvezeték-hálózatot.

Az, hogy Etyek ivóvíz-ellátást kapott, természetesen örvendetes dolog volt, de ezért kemény árat kellett fizetni az etyekieknek. Higiéniai okok miatt - így mondták akkor - be kellett temetni mindhárom medencét. Több mint 30 év után az 1990-es években került sor a kút és környéke helyreállítására.

Visszakerült ide a Nepomuki Szent János-szobor, itt állították fel továbbá a Kitelepítési emlékmûvet. A vizet azonban nem lehetett megmenteni, a rengeteg mûtrágyának, amelyet évtizedeken keresztül esztelenül szétszórtak a földeken, meg lett a szomorú következménye: az egykori finom forrásvíz már több éve ihatatlan, de ismét szabadon és büszkén folyik, éppen úgy, mint évezredekkel ezelõtt, és táplálja a Nádas tavat. Hidrológiai és ex lege védett természeti érték, egyedülálló forrásfoglalással. Ilyen mûemléki értékû, egyedülálló karakterû építészeti környezettel kevés forrás rendelkezik Magyarországon. t, szomorú sorsát nem kerülhette el.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS-SZOBOR

A Magyar-kútnál lévõ Nepomuki Szent János-szobrot 2001-ben közadakozásból újították fel. A restaurálás utáni megáldása: 2001. augusztus 20. Címe: Etyek, Boti út 3.

NEPOMUKI SZENT JÁNOSRÓL

(Pomuk, 1350 Közép-Európában sok hídon, út mellett látható a többnyire barokk kiképzésû szobor, amely egy papot ábrázol, mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat. Õ Nepomuki Szent János, a hídon, úton, vízen járók védõszentje, a gyónási titok vértanúja, Közép-Európa egyik legismertebb szentje. A legenda szerint Wolfflin János Dél-Csehországban, a kicsiny Pomuk (ma Napomuk) helységben született. Mint egyházi méltóságot és jelentõs szónokot egész Prága ismerte és szerette. IV. Vencel király felesége õt választotta gyóntatójául. A király meg akarta tudni, mit gyónt a felesége, de mivel János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta, és a Moldva folyóba dobatta. Állítólag egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, hol keressék a holttestet. Egy másik változat szerint a Moldva leapadt annyira, hogy megtalálhassák. A prágai Szent Vid-székesegyházban temették el. Ünnepnapja: május 16.

 

SZENT ORBÁN-SZOBOR Orbán német származású szent. Ünnepe: május 25. Etyek õrzi a szõlõsgazdák és szõlõhegyek védõszentjéhez, Szent Orbánhoz fûzõdõ szokásokat. Több szobrot is állítottak tiszteletére.- Prága, 1393. május 16.)

Szent Orbán szobra – Öreghegy. A szobor restaurálás utáni megáldása: 2001. május 25.

Szent Orbán szobra – Vérti-dûlõ. A szobor restaurálás utáni megáldása: 2002. május 24. Mûemléki védettséget élvez ez a Vérti-szõlõk között található szobor.

 

 

MÁRIA SZOBROK

Az Öreg-hegyen áll az 1776-ból származó Szûz Mária-szobor. Maria és Harald Brennecke hozatta rendbe, restaurálás utáni megáldása: 2002. május 10.

Szûz Mária szobra – Katolikus templomkert. 1771-ben készült, az Istenszülõt ábrázolja, az asszonyt, aki megszüli a Megváltót. A szobor restaurálás utáni megáldása: 2006. július 1.

A szobrok felújítását Rákos Péter, Sütõ József és Mészáros János restaurátorok végezték.

 

SEGÍTÕ SZÛZANYA-SZOBOR

A Segítõ Szûzanya (Maria Hilf)-szobrát Maria és Harald Brennecke ajándékozta a településnek, és 2002-ben állították fel az Öreghegyi út mellet.

 

 

PRÉSHÁZAK, PINCÉK

A II. világháború elõtt mintegy 1000 borospince volt itt. Ma kb. 500 mûködik. Két helyen is védett pincesort alkotnak, ezeket az 1800-as évek közepén alakították ki.

Érdekes a Körpincesor, egy mélyedés szélén körben épített pincéivel és kocsibehajtóval, valamint a szintén öreg pincékbõl álló, L-alakú Kecske-gödör. Mindkettõ lényegében a település belterületén található. A védett pincesorokon az 1800-as évek közepén kialakított pincéket találunk. Ezek általában boltozatlan, agyagba vájt pincék, elõttük kõboltozatos présházak állnak.

 

Az oldal tetejére