Tájékoztató az új koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről
(a bejegyzés folyamatosan frissítésre kerül)

SEGÍTSÜNK EGYMÁSON!

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítványa adománygyűjtést indít, hogy segíteni tudjunk azokon az időseken és rászoruló családokon, akik a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány ideje alatt krízishelyzetbe kerülnek és ellátásukról saját erőből nem képesek gondoskodni.
Adományaikat a Kulturált, Egészséges Etyekért Közalapítvány 12001008-00396329-00100009 bankszámlaszámára várjuk „Együtt Etyekért” jeligével.

Tisztelettel kérjük Önt, hogy felajánlásával segítse a járvány idején különösen veszélyeztetett helyzetben lévő idős embereket és rászoruló családokat!

Köszönettel,

Zólyomi Tamás
Etyek Nagyközség
polgármestere
Vida János
Kulturált, Egészséges Etyekért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

 
I. Alapvető elvek a koronavírussal kapcsolatban:

1. A vírus terjedésének lassítása, hogy a rendelkezésre álló orvosi kapacitást ne terheljük túl!
2. Az idősekre kell a legjobban figyelnünk!
3. Az egyes emberek közötti biztonságos távolság betartása!
4. A higiéniai előírások szigorú gyakorlati alkalmazása!

 

A kormány kijárási korlátozásról szóló rendelete értelmében 2020. március 28-április 11. között:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, a tömegközlekedés során is!

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak az alábbi alapos indokkal kerülhet sor:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,

b) napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

c) az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),

d) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés

e) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

f) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban:élelmiszerüzlet) történő vásárlás,

g) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

h) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

i) a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,

j) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

k) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

l) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

m) a dohányboltban történő vásárlás,

n) a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,

o) a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,

p) a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések

javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,

q) a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,

r) a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

s) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

t) a szülői jogok és kötelezettségek,

u) a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

A vendéglátó üzletben, élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban meghatározott előírások érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával. A korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓI A KORONAVÍRUSRÓL

 
II. Etyek Nagyközségben bevezetett intézkedések:

1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:
2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A diákok étkeztetése igény esetén egyszer használatos edényekben, házhoz szállítással történik. Amennyiben igényli gyermekének az étkeztetést, kérem az ovoda@etyek.hu e-mail címen jelezze.
Sajnos több olyan család él településünkön, akiknek alapvető infrastrukturális hiányosságok miatt nem áll rendelkezésére olyan technikai eszköz (számítógép), mellyel biztosítani lehetne a gyermekek digitális otthoni oktatását.

Etyek Nagyközség Önkormányzata arra kéri a településen élő magánszemélyeket, cégeket, hogy akinek működőképes, internet kapcsolat elérésére alkalmas számítógépe, laptopja, tabletje van, és azt fel tudná ajánlani rászoruló gyermekek számára, jelezze az alábbi elérhetőségen:

Nyeste Ferenc iskolaigazgató
+36207704005
isketyek@gmail.com

2. A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN:
az ügyfelek személyes fogadása határozatlan időtartamig szünetel. Kizárólag haláleset anyakönyvezése ügyében, előzetes telefonos egyeztetést követően fogadja ügyfeleit a hivatal. Az ügyintézés menete telefonon és e-mailben továbbra is zavartalanul működik. Ügyeik intézése során lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez ügyfélkapus azonosítás szükséges). Kérésükre az elektronikusan intézhető ügyekkel és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a hivatal kollégái segítséget nyújtanak telefonon vagy e-mailben Önöknek.

Telefon: 06-22/353-633;
E-mail: hivatal@etyek.hu; Web: etyek.hu, webetyek.hu
.

3. A SEGÍTŐ KÉZ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY:

 • A családi bölcsőde feladatát ellátja, de kérjük a tisztelt szülőket, amennyiben megtehetik, gyermekeik maradjanak otthon!
 • Házi segítségnyújtás: Ápolási feladatokat igénylő ellátottjainknál fokozott elővigyázatossággal (fertőtlenítő, szájmaszk használata) óvjuk az idős emberek és kollégáink egészségét. Bevásárlást, gyógyszer felíratást és kiváltást, postai ügyintézést továbbra is ellátunk, befogadjuk az új igényeket annak érdekében, hogy az idős lakosság ne hagyja el otthonát.
 • Szociális étkeztetés: Szerződött konyhánk üzemel, meleg étkezést biztosítunk továbbra is , továbbá vásároltunk készétel konzerveket, tasakos levesporokat arra az esetre, ha a szerződött konyha bezárna. Vannak olyan ellátottjaink, akiknél nem számolhatunk családtagok segítségével, így egy hirtelen kialakult helyzet kapcsán sem maradhatnak ellátatlanok.
 • Család- és gyermekjóléti szolgálat: március 16-tól kizárólag krízis helyzetben lévő gyermek vagy felnőtt veheti igénybe személyes ügyfélfogadásunkat a biztonsági előírások betartása mellett. Biztonságos kapcsolattartás elektronikus úton történjen!
Soósné Kurucz Ágnes intézményvezető
csaladsegitoetyek@gmail.com
36303511043
Csapatot szerveztünk az alábbi feladatok ellátására (az igényeket kérem Mezőhegyi Évának +36706752267 jelezzék):
 • Rászorultaknak gyógyszervásárlás segítése, kiszállítással.
 • Rászorultaknak élelmiszer és egyéb cikkek bevásárlása, kiszállítása.
 • Karanténban lévő személyek élelmezése házhozszállítással.
 • Közterületen felügyelet nélkül lévő gyermekek segítése.
A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el és ha a 70. életévét betöltött személy az ezt vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

4. AZ ÓVODÁBAN:
március 16-tól rendkívüli szünet került elrendelésre. A rendkívüli szünet ideje alatt óvodánkban ügyelet működik. A szülők részéről az ügyelet INDOKOLT esetben igényelhető, ugyanis a vírus terjedésének megakadályozása a személyes érintkezések minimalizálásával hatékony.

Az ügyelet ideje alatt a mindenkori óvodai csoportbesorolások nem érvényesek, a gyermekek felügyeletét több, kisebb csoportban valósítjuk meg.

Kérjük a szülők támogató magatartását a gyermekek egészségügyi állapotát illetően! Az óvodába csak teljesen egészséges gyermeket fogadunk! A legenyhébb légúti fertőzéses tünet (torokfájás, nátha, köhögés), egyéb akut betegség (hasmenés, hányinger) hőemelkedés, láz esetén ne látogassák azt!

Az ügyletre vonatkozó igényeiket elsősorban írásban jelezzék az ovoda@etyek.hu e-mail címen.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, amennyiben megtehetik, tartsák otthon gyermekeiket!

A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás érdekében minden óvodai csoport pedagógusa a szülők által megadott elérhetőségeken vagy facebook csoportban elérhető.
A zárva tartás ideje alatt, az ügyelet alatt lévő gyermekek részére, továbbá a hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a déli meleg főétkezés biztosított.

5. AZ ORVOSI RENDELŐ:
A járvány gyors terjedésének gátat a kontaktusok elkerülése és a higiénés szabályok fokozott betartása szabhat! Kérjük próbálják elektronikus úton panaszaikat orvosainkkal megbeszélni! Kérjük önöket, hogy a rendelőbe csak sürgős szükség: életveszély, vagy tartós egészségkárosodás veszélye esetén jöjjön el rendelőbe.

Szakorvosi javaslatok és közgyógyellátási igazolványok lejárata 90 nappal automatikusan meghosszabbodott.

Jogosítványok is érvényben maradnak a vészhelyzet vége után 15 napig

A Laboratórium nem fogad mintákat, a hétfői vérvételek bizonytalan ideig szünetelnek.
Rendelési időben telefonon, vagy bármikor e-mailben, a háziorvosnak sms-ben írt recept igényeket szintén 24 órán belül a felhőbe feltöltjük. E-receptet bárki ismerős kiválthat, ha tudja magát igazolni, és tudja annak a TAJ számát akinek az e-receptet kiírták.
A receptigényeket, esetleges halasztható problémákat SMS-ben jelezzék, a telefonvonalakat hagyják meg a sürgős eseteknek! 
Minden problémás beteg visszahívásra kerül.

A veszélyhelyzet ideje alatt a fogorvosi ellátást kizárólag sürgősségi esetben lehet igénybe venni. Sürgősségi fogorvosi ellátás:
 • a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, foghúzás),
 • a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
 • a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése,
 • a szájüregen belüli tályog megnyitása,
 • a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
 • a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
 • állkapocs-ficam visszahelyezése,
 • a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
 • a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint
 • bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).
Védőnői ellátás
Szűrővizsgálatok:
 • a szülőkkel interneten keresztül történik a kérdőívek kitöltése a fejlettségi szint megítélése érdekében, telefonon, skype-on történik a kapcsolattartás, csak szükség esetén kerül sor személyes tanácsadásra
 • látás-hallásvizsgálat, súlymérés, egyéb egészségügyi vizsgálatok később kerülnek elvégzésre
 • az iskolai szűrővizsgálatokra egyelőre nem kerül sor
Várandósgondozás:
 • szükség esetén előre egyeztetett időpontban történik, főként veszélyeztetett (diabetes, toxaemia stb.) várandós esetén.
Látogatás:
 • elsősorban interneten, skype-on keresztül keresik fel a családokat, kivételt képeznek az újszülöttek és ahol a szülő kéri a látogatást, illetve ahol szükséges
Védőoltások:
 • kötelező védőoltások beadásra kerülnek
 • Iskolai kampányoltás, szűrés bizonytalan ideig szünetel
 • Tanácsadásra csak előre egyeztetett időpontban jöhetnek a gondozottak, egyszerre egy gyermekkel csak egy kísérő
 • Mivel a gyermekorvossal közös lépcsőházban jönnek fel a gondozottak ezért csak és kizárólag tanácsadási időben (Péterné Staudt Rita, +36302787263 Etyek I. körzet: Kedd 12-16; Horváthné Gyura Alexandra, +36203271140  Hétfő: 14-16 ) fogadjuk az időpontra érkezőket.
6. KÖNYVTÁR:
zemélyes kölcsönzés szünetel, elektronikus úton (konyvtar@etyek.hu) történő bejelentkezés alapján megszervezzük a kiszállítást.
Deák Józsefné Emília
+36 30 438 4768

7. EGYHÁZAK:

 • Római Katolikus Egyházközösség előírásai: www.szfvar.katolikus.hu, Mészáros Péter Főtisztelendő Úr: +36 30 645 4611,
  Mészáros Péter Főtisztelendő Úr tájékoztatása szerint a nyilvános liturgia március 22-től a katolikus templomokban szünetel.
 • Református Egyházközösség: Sipos Dániel Nagytiszteletű Lelkész Úr: +36 20 216 7844, sipos.daniel@reformatus.hu ; www.reformatus.hu ;
  Sipos Dániel Nagytiszteletű Lelkész Úr tájékoztatása szerint a református istentiszteletek nem kerülnek megtartásra.

9. JÁTSZÓTEREK, SZABADTÉRI SPORTPÁLYÁK:
A játszóterek, a szabadtéri sportpályák használata 2020. március 18. napjától visszavonásig tilos. Etyek Nagyközség Önkormányzata ezeket az intézkedéseket az önök érdekében hozta. A koronavírus-járvány megfékezése közös ügyünk, amely mindenkitől erőfeszítést és együttműködést kíván. Ehhez kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

10. A hegyközségi irodában (2091 Etyek Alcsúti út 1.) a munkavégzés folyamatos, de ügyfeleket nem ügyfélfogadás nincs, csak elektronikusan illetve postai úton folyik az ügyintézés.

Orosz Gyula
hegybíró
Etyeki Hegyközség
Mobil: +36 30 400 7221
E-mail: orosz.gyula@hnt.hu

 
11. BICSKEI JÁRÁSI HIVATAL
Ügyintézésre kizárólag elektronikusan, vagy kizárólag telefonon előzetesen lefoglalt időpontban van lehetőség az alábbiak szerint:

 • Hatósági és Gyámügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály: hétfő és szerda: 8:00 - 12:00 óráig
 • Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: hétfő: 10:00 - 14:00 óráig.
 • Földhivatali Osztály: szerda 8:00 - 12:00 óráig.
Az ügyfélszolgálaton a következő elérhetőségeken tájékozódhat:
 • Hatósági ügyek: 06 22 795-826
 • Szociális ügyek: 06 22 795-826
 • Gyámügyi ügyek: 06 22 795-831
 • Foglalkoztatási ügyek: 06 22 565-263
 • Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 06 22 261-150

A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási ideje változatlan, azonban csak előre foglalt időpontokban fogadhatnak ügyfeleket. A 1818-as ingyenes hívható kormányzati ügyfélvonalon keresztül, valamint a 06 (22) 795-948 Bicskei Kormányablak Osztály központi ügyfélszolgálati vonalán.
Az ügyfélszolgálatok esetében korlátozásra kerül az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma. Ügyintézéskor csak különösen indokolt esetben érkezzen kísérővel! Az előre lefoglalt időpontra érkezők személyes ügyintézése esetén, várakozáskor be kell tartani az ügyfelek közötti legalább 1,5-2 méter távolságot!

 

Tisztelettel,

Zólyomi Tamás
polgármester
+36 20 449 5551

 
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK TILALMA
 
Kedves Lakosok!
 

 

A járványhelyzet súlyosbodására való tekintettel újabb rendkívüli intézkedés elrendelése vált szükségessé. A mai naptól, azaz 2020. március 24. napjától az avarra és a kerti hulladékra égetési tilalmat rendeltem el Etyek Nagyközség közigazgatási területén. A tilalom a szabadban való égetésre és a tüzelőberendezésekre is vonatkozik. Tehát avarból és kerti hulladékból a veszélyhelyzet megszűnéséig nem szabad tüzet rakni!

Egészségünk és környezetünk védelme érdekében mindenkit kérek, hogy vegye nagyon komolyan a rendelkezést. A koronavírus súlyos légzőszervi problémákat, légzési elégtelenséget, fulladást is okozhat. Ezért fokozottan ügyelnünk kell arra, mit lélegzünk be.

A vírus megtapadhat a fűtésből, közlekedésből és egyéb szennyező forrásból származó apró, finomszemcsés részecskék felületén, és így a fertőzésveszély is megnövekszik. Szakértők szerint minél szennyezettebb egy terület levegője, annál gyorsabban terjedt a koronavírus. Ezért indokoltnak tartom az avarégetési tilalmat.
Sokan már eddig is odafigyeltek a zöldhulladék minél nagyobb részének komposztálására. Kérem lehetőség szerint az avar és kerti hulladék újrahasznosításának ezen módját alkalmazzák.
 

Zólyomi Tamás
polgármester
 
Tisztelt Ügyfeleink!
 
Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus fertőzés miatti veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16. napjától az Etyeki Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek személyes fogadása –az alábbi kivétellel – határozatlan időtartamig szünetel.
 
 • Haláleset anyakönyvezése ügyében előzetes telefonos egyeztetést követően fogadjuk az ügyfeleket. Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-22/353-633.
Az ügyintézés menete telefonon és e-mailben továbbra is zavartalanul működik. Elérhetőségeink változatlanok:
 
Ügyeik intézése során lehetőség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez ügyfélkapus azonosítás szükséges). Kérésükre az elektronikusan intézhető ügyekkel és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a hivatal kollégái segítséget nyújtanak telefonon vagy e-mailben Önöknek.
 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg nincs szükség, azokat továbbra is használhatják. (A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.)
Megértésüket és szíves együttműködésüket, türelmüket magam és valamennyi kollégám nevében előre is köszönöm!
Etyek, 2020. március 15.
Tisztelettel,
 
Dr. Révész Zoltán s.k.
         aljegyző

 

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.
 

TÁJÉKOZTATÓ - ÓVODAI FELVÉTELI
Az óvodai felvételi eljárásrend megváltozott!
A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat (a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról) előírásainak megfelelően az óvodai beiratkozás a következőképpen történik:
1. A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre való óvodai beiratkozás nem személyesen történik. Az óvoda 2020. április 21-ig felveszi a fenntartótól kapott lista alapján a felvételi körzetébe tartozó valamennyi óvodaköteles gyermeket. (Aki 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti.) A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal postán is értesíti az érintett gyermekek szüleit.
2. Aki nem a körzetes (másik) óvodába kívánja gyermekét beíratni, azok az óvodák 2020. április 17-ig fogadják a szülők írásos formában benyújtott beiratkozási szándéknyilatkozatait. Ebben az esetben fel kell tüntetni a kötelező felvételt biztosító óvoda adatait is!
3. Az óvoda a felvételről írásban értesíti a szülőket.
FELHÍVÁS - SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓKNAK
 
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely –üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm.rendelet 16.§.(1) bekezdése alapján, a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek száma, és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számára vonatkozóan.
 
TÁLÉYKOZTATÓ - IDEGENFORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSRÓL
 
Tisztelt Szállásadók!
 
Etyek Nagyközség Képviselő-testülete 2019. november 27. napján 18/2019 (XI.28) önkormányzati rendeletében döntött az idegenforgalmi adó mértékének növeléséről. A rendeletmódosítás az idegenforgalmi adót a 270 Ft/fő/vendégéjszaka adómértékről 2020. január 1. napjától 400 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre módosította.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Révész Zoltán
aljegyző
 
TÁJÉKOZTATÁS - KÖRNYEZETI ZAJ
  
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A közlekedésért felelős miniszter kijelölése alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).
HATÁROZAT - SERTÉS PESTIS
A Fejér Megyei Kormányhivatal élelm iszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elsőfokú hatósági jogkörében eljáró Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi Osztálya az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/264/20 19 iktatószámú iratára tekintettel:
07-403150-510 07-403160-512 07-403260-510 07-404250-512 07-404550-511  
07-404560-511 07-405450-510 07-405550-51 1 07-405650-511 07-406450-401 07-407050-510

kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes ter ületét afrikai sertéspestissel fertőzött területnek nyilvánítom és a Fejér Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala által biztosítandó hatósági megfigyelés alá helyezem a sertéstartó telepeket

TÁJÉKOZTATÁS - Bursa Hungarica
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2020. ÉVI FORDULÓJÁRÓL
F E L H Í V Á S - Sertéstartók figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítania házi sertésállománya védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.
H I R D E T M É N Y - település fejlesztés
Elfogadásra kerültek Etyek új településfejlesztési és településrendezési eszközei

A képviselő-testület 2019. július 2-i ülésén elfogadásra került Etyek nagyközség új településfejlesztési koncepciója, településszerkezeti terve és helyi építés szabályzata.
Az elfogadott dokumentumok itt elérhetőek.
 

HIRDETMÉNY - Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Etyek Nagyközség helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének  módosítása a 945/3 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan. Településrendezési eszköz tervezete,  partnerségi egyeztetésre összeállított dokumentáció 
H I R D E T M É N Y - Kút engedély
2020. december 31-ig bírság megfizetése nélkül be lehet jelenteni az engedély nélküli kutakat

2018. december 20-án kihirdetésre került egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény, mely szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
 
A kormányzati szándék szerint külön eljárásrend kerül kialakításra 2019. tavaszáig a engedélyezés lefolytatására.
 

tuz

TÁJÉKOZTATÁS - Kerti hulladékok égetése

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy az Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testület 12/2009. (VI.25.) számú rendelete alapján a kerti hulladékok égetése március 1. és április 30. közötti, valamint szeptember 1. és november 30. közötti időszakban, hétköznap hetente kétszer, keddi és pénteki napokon 9 és 18 óra közötti időszakban történhetett!

 

Hétvégén és ünnepnapokon az égetés szigorúan TILOS!