Pályázat állás

Az Etyeki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet költségvetési ügyintézői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2091 Etyek, Körpince köz 4.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: Az államháztartás rendje szerinti számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása az ASP Integrált Számviteli Rendszerben Etyek Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában:

 • kötelezettségvállalások nyilvántartása,
 • szerződések, megrendelések nyilvántartása,
 • beérkező számlák nyilvántartása, rögzítése, kontírozása, előkészítése átutalásra, banki terminálba történő rögzítés, átutalás,
 • az önkormányzat intézményei vonatkozásában a banki utalás előkészítése,
 •  készpénzes be- és kifizetések kontírozása, rögzítése,
 • pályázatok pénzügyi elszámolásának pénzügyi támogatása,
 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ingatlan és ingó vagyontárgyainak, eszközeinek analitikus nyilvántartása, aktiválásának könyvelése, egyeztetés az analitikával,
 • bérjegyzék feldolgozása,
 • cafeteria juttatások számfejtése, nyilvántartása, cafetéria szabályzat aktualizálása,
 • az önkormányzat, és intézményei közmű számláinak kezelése, nyilvántartása,
 • irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek beszerzése és naprakész nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet (illetményalap 2022-ben 56 000 forint), valamint az Etyeki Polgármesteri Hivatal Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Az I. besorolási osztályban:

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy

 • A II. besorolási osztályban:

Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

 • 6 hónap próbaidő vállalása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendeletben előírt önéletrajz minta alapján,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó adatait az erre jogosultak megtekinthetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. április 3-tól

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányi-Halász Mónika személyzeti ügyintéző nyújt a halaszmonika@etyek.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen: Etyeki Polgármesteri Hivatal titkárságán (2091 Etyek, Körpince köz 4.)

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Etyek Nagyközség Jegyzője hallgatja meg. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkakörbe történő kinevezés feltétele a büntetlen előéletet igazoló, kormánytisztviselőre vonatkozó hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.webetyek.hu