Határozatok 2020

27/ 2020. A Kossuth utcai járda felújításáról
26/ 2020. A Ganz Kesjar-Karate Klub támogatásáról
25/ 2020. A Magyar Falu Program keretében történő szállítóbusz beszerzésről
24/ 2020. A Magyar Falu Program keretében történő közterületi feladatellátást szolgáló eszközbeszerzésekről
23/ 2020. Pályázat településképi támogatásra - című pályázaton elnyert támogatás elszámolásáról, a támogatási összeg kifizetéséről
22/ 2020. Társasházak felújítási pályázaton elnyert támogatások elszámolásáról, a támogatási összegek kifizetéséről
21/ 2020. Társasházak felújítási pályázaton elnyert támogatások elszámolásáról, a támogatási összegek kifizetéséről
20/ 2020. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/93-1/2020. sz. törvényességi felhívásával összefüggő kérdésekről
19/ 2020. A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1032-2/2019. sz. törvényességi felhívásával összefüggő kérdésekről
18/ 2020. A polgármester 2020. évi cafeteria-juttatásáról
17/ 2020. Zólyomi Tamás polgármester 2019. évben igénybe vett szabadságának megállapításáról
16/ 2020. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2019. IV. negyedévi (október, november, december havi) felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról
15/ 2020. Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (I. forduló)
14/ 2020. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda udvarának fejlesztésével összefüggő kérdésekről
13/ 2020. A Magyar utca forgalmi rend változtatásával kapcsolatos kérelemről
12/ 2020. A Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezéséről
11/ 2020. A Segítő Kéz Családi Bölcsőde nyári nyitva tartási rendjéről
10/ 2020. A Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda nyári zárva tartásának és a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
09/ 2020. Beszámoló a polgármester részére biztosított forrásfelhasználásról
08/ 2020. Polgármester tájékoztatója az átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott döntésekről
07/ 2020. Beszámoló a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
06/ 2020. Polgármester beszámolója a zárt ülésen hozott döntésekről
05/ 2020. A polgármester beszámolója a két ülés közötti tevékenységéről
04/ 2020. Alpolgármester választás
03/ 2020. A 2020.01.16-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
02/ 2020. A 2020.01.16-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról
01/ 2020. A 2020.01.16-i rendes nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztásáról