A demokratikus rendszer egyik fontos vívmánya az önrendelkezés és önigazgatás elve: az, hogy a különbözõ közösségek minél inkább maguk dönthessenek az õket érintõ ügyekben. Az önkormányzás jogát az adott közösség lakói azáltal gyakorolhatják, hogy megválaszthatják saját vezetõiket, azokat, akik legjobban képviselik érdekeiket. Mindez azt jelenti, hogy például egy falu vagy város lakóinak - más néven helyi társadalmának - joga van arra, hogy önálló irányítási rendszert válasszon, amely a központi államhatalomtól független döntéseket hoz a közösséget érintõ ügyekben.

A helyi társadalom érdekeit kifejezõ független politikai szervezetet nevezzük összefoglaló néven önkormányzatnak.

Az önkormányzat ugyanakkor az államhatalom helyi szervezeteként is mûködik, hiszen a közügyek túlnyomó többségét nem az államhatalom legfelsõ szintjén (a parlamentben vagy a minisztériumokban) kell megoldani, hanem ott, ahol azok történtek. Az önkormányzatok mûködését sajátos kettõség jellemzi: saját ügyeikben a helyi társadalom önállóságának képviselõi, ugyanakkor sok esetben a központi hatalom helyi végrehajtói is.

Az oldal tetejére