Etyeki műhely

A hímzés mellé a 70-es évek közepétõl a szövés társult. 1974-75-ben az Országos Közmûvelõdési Tanács segítségével indította be Etyeken az Intézet Csókos Györgyi vezetésével az elsõ kísérleti szövõházat azzal a céllal, hogy szõtteskultúránk feledésbemerült értékeit a közmûvelõdés csatornáin át újra visszavezessük a mába. Így újult fel a gyapjúszövés és ezen belül a magyar népi szõtteskultúra legrangosabb részét képezõ „festékesek” készítése is, majd a növényi festés elsajátítására kezdtek el kísérleteket.

A mûhely kezdetben – 33 évvel ezelõtt – kísérletezõ, tanuló baráti társaság volt a családi mûhely mellett, közelében és nyaranta szabadban, nyári táborokban gyakorolták és tanították a népi hagyomány gazdag emlékanyagából vett eredményeiket. A legelsõ kísérletek résztvevõi ma az ország legjobb szövõi, oktatói kézmûves iskolákban, mûvészeti iskolákban, pedagógiai fõiskolákon.

Úgy kezdõdött, hogy két budapesti képzõmûvész, Csákvári Nagy Lajos és felesége, Csókos Györgyi mintegy 35 esztendeje Csákvárra költözött, majd öt év múlva Etyekre, a Budapesthez közel esõ kis faluba ­ élni és dolgozni. Ők maguk, a klasszikus kultúrán nevelkedett alkotó emberek, különös életformát választottak. Egyedi alkotásaik a festészet, szobrászat, majd idõvel a természetes anyagok felhasználásából fakadó faszobrászat, textilmûvészet területén születtek. E téren nevelnek ­ elsõként saját nyolc gyereküket ­ oly módon, hogy utódaikban is átalakulva megmarad, vagy továbblép a szülõi örökség.

A faluban élõ székelyek hagyományainak gyûjtését, átmentését elõször saját családjuk keretében kezdték el. Megtanították a lányokat szõni-fonni, a fiúkat faragni, szerszámot készíteni. Évek óta különbözõ szövõ, faragó kísérleti táborokat vezetnek õk maguk, és felnövekedett gyermekeik is. Mind a nyolc gyermek a mai napig felhasználja ezt az örökséget, minta- és formakincset a fafaragásban, a kerámiakészítésben, a szõttesekben vagy ötvösmûvekben, vagy akár népi hangszerek és bábuk készítésében. Már évek óta kiléptek a szoros családi kötelékbõl, többnyire maguk is családot alapítottak és a maguk útját járják. Van, akibõl hivatásos mûvész lett: fazekas, fotográfus, hangszerkészítõ. A közös örökséget ki-ki saját törvénye és lehetõségei szerint használja.

Etyek a mûhely, stúdió, munkahely otthon. Szellemi és fizikai központ ebben az országban. Önmagában egy alkotás. Tárgyak, szépségek, fontosak. Összevonja Erdélyt a Dunántúllal és az Északot Déllel is. Találkozóhelye a múltnak, nagyon õsi múltnak, és természetesen a jelennek. Etyek valami módon szimbólummá nõtt, mert az értelem, a szellem kortárs lehetõségét bizonyította és tartósan bizonyítja.

Visszatérve a közösséghez, melybõl a család tagjainak útjai nyíltak. Amint említettem, ennek lényege az összetartozó mesterek attitûdjében található meg. Mindegyik más, mindegyik különálló alkotó egyéniség, de mindegyikben ott van a közös gyökér: az alkotómunka tisztelete. Ezért lehetséges mindegyiküknek a „mester” titulus, ahogy a régi nagy mûvészeti akadémiák vezetõ személyiségeit mesternek nevezték. És a család még induló fiataljai is természetesen léptek erre az útra. Hogy tudásuknak mi az eszköze: szövõszék, vésõ, ecset, toll vagy ceruza, anyaga szín textil vagy fa, teljesen mindegy. Varázsuk közös.

A család: apa, anya és nyolc gyerek. Házasság révén új tagokkal bõvült a család. Együtt alkotjuk az Etyeki Mûhely eredeti értelemben vett magját. Gyermekeink gyermekeivel, kísérleteink, táboraink, tanításunk révén a velünk haladó szakemberekkel folyamatosan bõvül mûhelyünk. Tanító tevékenységünkhöz tartoznak szakkönyveink, melyek munkanaplók és komplex kísérleteink, eredményeink ismertetõi is egyben.

Vezetõ: Csókos Varga Györgyi
Cím: 2091 Etyek, Magyar u. 65.

Források: www.folkline.hu
Kerékgyártó István - Tárgyalkotó mûvészet
Dr. Ceglédi Ilona
Dr. Dávid Katalin
Kapcsolódó oldalak: http://www.tabulas.hu

Az oldal tetejére