Egyéb nyomtatványok

Keresetlevél benyújtása elektronikusan  Tovább »
Talajterhelési díj bevallás Letöltés »
Vagyonnyilatkozat települési támogatáshoz Letöltés »
Tűzifa megállapítása iránti kérelem Letöltés »
Települési támogatás Letöltés »
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Letöltés »
Rendkívüli települési támogatás Letöltés »
Köztemetés Letöltés »
Gyermek rászorultsága okán nyújtott települési támogatás Letöltés »
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem Letöltés »
Fakivágási engedély iránti kérelem Letöltés »
Közterület-használat iránti kérelem Letöltés »
Kérelem adó-és értékbizonyítványhoz Letöltés »
Átvezetési kérelem Letöltés »
Adóigazolás kérése cégek részére Letöltés »
Adóigazolás kérése Letöltés »
Bejelentés gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő súlyos mozgáskorlátozottság miatt beállt változásokról Letöltés »
Magánszemély, egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre kérelem  Letöltés »
Egyéni vállalkozó mérséklési kérelem Letöltés »
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról Letöltés »
Meghatalmazás nem magánszemélyek részére Letöltés »
Meghatalmazás magánszemélyek részére Letöltés »
Gépjárműadó bevallás 2017. Letöltés »