Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Telekpályázat

 telekpalyazat

Programajánló

Porlik mint a szikla

Signum koncert 2017.12.15

kerekito

Tisztelt etyeki polgárok!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. óta mûködõ Etyeki Sportért alapítvány (egyik alapítója Báthori Tibor volt) a jövõben közhasznú alapítványként folytatja tevékenységét, így az szja 1 %-ának fogadására is jogosult, technikai száma: 18481570-1-07. Az új alapító okirat cégbírósági bejegyzése folyamatban van.
 
Az alapítók eredeti céljainak megfelelõen kívánjuk folytatni a munkát. Számítunk az Önök támogatására. Az alapítvány rendelkezésére álló pénzösszegbõl a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõ módon, a beérkezett pályázatok alapján tudunk támogatást nyújtani. Ennek értelmében várjuk – többek között – az általános iskola, óvoda és a sportegyesület jelentkezését.
 
 
Kivonat
 
Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okiratából
 
Az alapítvány céljai, a célok megvalósítása:
A község lakossága sportéletének aktivizálása, a sporttevékenység kulturált körülmények között történõ folytatásának megteremtése, egészséges életmódra történõ nevelés és a szabadidõ szervezett sporttevékenységgel történõ eltöltésének elõsegítése.
 
Az Alapítvány által végzendõ közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján:
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
 
 
Csatlakozás az alapítványhoz:
1. Az alapítvány nyitott, ahhoz felajánlásokkal bármely belföldi, illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet csatlakozhat, ha az alapítvány céljait, mûködési szabályait elfogadja.
2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt.
Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
 
Juttatások, pályázatok:
Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
 
Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fõ- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
 
Kuratóriumi tagok:
Molnár Tibor
Lakcím: 2091 Etyek, Vajda J u. 4.
Túrós István
Lakcím: 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 47.
Torma Gyula
Lakcím: 2091 Etyek, Ötház u. 1.
 
A Kuratórium elnöke: Torma Gyula 2091 Etyek, Ötház u. 1. sz. alatti lakos
 
A Kuratórium döntéseit a döntés idõpontját követõ két héten belül írásban, tértivevényes levél megküldésével közli az érintettekkel, valamint a www.webetyek.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza.
 
Az Alapítvány mûködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselõjével elõzetesen egyeztetett idõpontban – bárki betekinthet.
 
A Kuratórium évente egyszer a www.webetyek.hu internetes honlapon nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a mûködés módját, a támogatási lehetõségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a mûködésrõl készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetõek.
 
A felügyelõ bizottság tagjai:
Regõs László felügyelõ bizottsági elnök
lakcím: 2091 Etyek, Magyar u. 10.
 
Tiszekkerné Bozsányi Kamilla
lakcím: 2091 Etyek, Honvéd u. 46.
 
Rujp József
lakcím: 2091 Etyek, Magyar u. 43.
(c) 2017 Etyek Nagyközség Honlapja

Adatkezelési nyilatkozat