Tisztelt Etyeki Ingatlantulajdonosok!

Etyek Nagyközség Önkormányzata felhívja a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

(A vonatkozó jogszabályok szerint a növényvédelmi bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően 15.000.-150.000.000.-Ft-ig terjedhet.)

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a fentiekben történő együttműködésre a rendezett településkép és az allergiával érintett etyeki lakosok egészségének védelme érdekében!

Köszönjük!