A Csodaszarvas Bölcsőde

pályázatot hirdet


bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő (Heti 40 óra)

 

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty u. 1.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja

szociális és gyámügy

 

Betöltendő állás jogviszonya:

Közalkalmazotti (Kjt.)

 

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Álláshirdető szervezet bemutatása

Elhivatott dajkát keresünk áprilisban nyílt, jól felszerelt és szépen kialakított 6 csoportos bölcsődénk újonnan nyíló 2 csoportjába.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok)

Bölcsődei dajka feladatok ellátása munkaköri leírás alapján. A területéhez tartozó helyiségek, berendezések, külső és belső környezet rendben tartása, folyamatos fertőtlenítése, takarítása, gyermekek ellátásának segítése.

 

Elvárt végzettség/képesítés

A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 2. rész I. alapellátások 2.1 pontjában meghatározott képesítések valamelyike: a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam vagy 01193003 számú dajka szakképesítés

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák

 • Hatékony munkavégzés (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Kommunikációs készség (alap)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány (A Kjt. 20.§ (2) d) pontjában, valamint a 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott feltételek igazolása
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, (Kjt. 20/A.§ (5) b) pontja)

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2024. augusztus 26. napjától tölthető be

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskeméti Karina intézményvezető nyújt a 22/363 345 telefonszámon, valamint a csodaszarvas@etyek.hu e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható személyesen a Csodaszarvas Bölcsődében, valamint a csodaszarvas@etyek.hu email címre történő megküldéssel. A kinevezés feltétele a Kjt. 20.§ (2) d) pontjában, valamint a 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott feltételek erkölcsi bizonyítvánnyal történő igazolása.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető hallgatja meg és dönt a felvételről. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkakörbe történő kinevezés feltétele a büntetlen előéletet igazoló, fentiekben részletezettek szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/