Református egyházközség

TEMPLOMUNK

A késő barokk templomot 1839-ben az egyházközség jelentős egyházmegyei támogatással építette újjá, akkor alakult ki az épület mai formája. A templom északkeleti-délnyugati tengelyű, a délnyugati, 15 méter magas homlokzati tornya tulajdonképpen homlokzat előtti lenne, de mindkét oldalát a templom szélességére készítették, az egyik oldalon karzati feljáróval, a másik oldalon a templomhoz szükséges eszközök tárolójával. A torony alatti egyetlen bejárat félköríves záródású, zárókővel ellátott kőkeretes kapu. A sima torony falának közepén egy ovális ablakocska, feljebb minden irányban vakolatkeretes harangház-ablakok készültek. A torony mindkét oldalán az enyhén íves oromfal két szélét egy-egy kőgömb zárja le. A templomot kőfalkerítés övezi. A 6, 5 x 15 méteres belső tér mennyezete sík, vakolt, közepén kidomborodó, festett rozettával. Az épület egyik legszebb látnivalója ez a festett rozetta-mennyezet. A falazott szószék a keleti fal közepére épült, alatta Mózes-székkel. Középen áll a vaskos lábú kőből készült úrasztala. A torony felőli oldalon található a fából készült karzat, mellvédjén és a padok elején virágdíszes festéssel. A templomban 130 ülőhely van.

Gyülekezetünk története

Gyülekezetünk első ismert prédikátora Erdélyi (Brassai) Jakab volt 1628-ban.

A török hódoltság viszontagságos időszaka után a meginduló vallásüldözés miatt az egykor erős református egyház jelentsen meggyengült: 1716-ban megtiltották a templom használatát és a vallás szabad gyakorlását, 1717-ben pedig elvették a templomot és a paplakot.

A földbirtokos Etyeki-család kihalása után a király a komáromi jezsuitáknak adományozta a falut, akik eleinte nem bántották a református jobbágyokat, de a korábban elvett templomot lebontották és helyére a Würtembergből ide telepített sváb katolikus lakosságnak felépítették a jelenlegi katolikus templomot.       

A későbbi gazdasági elnyomás mélypontra juttatta a gyülekezetet, lelkésze a "temetők papja" lett. Az újabb fejlődés csak 100 évvel később indulhatott meg. A templom 1839-ben történt renoválása dr. Bolyki János vezetésével történt.

1881-ben épült fel az elsõ református iskola, amit aztán lebontottak. Az egyházunknál szolgálatot teljesítő több mint harminc lelkipásztor közül a huszadik században is több kiemelkedő egyéniség volt, így például: Fejes Ádám Géza, Tóth K. Sándor, Bolyki János és Szabó Péter.

Gyülekezetünk lelkipásztora Hunyadi János.
 

Gyülekezetünk mindennapi élete

Egyházközségünknek napjainkban 91 bejegyzett tagja van. Az irányító munkát a lelkész vezetésével 8 presbiter végzi. Gyülekezeti életünk rendszeres alkalmai közé tartozik a vasárnapi istentiszteletek mellett a bibliaóra, az imaóra, havonta filmklub és negyedévente játszóház. Hitoktatást a helyi óvodában és az általános iskolában végzünk. Összesen 73 gyermek részesül hitoktatásban. Van egy 10 fős konfirmandus csoportunk is. Jelenleg az Etyeki Református Egyházközség misszió státuszú, noha korábban anyaegyházközség volt.

Gyülekezetünk igyekszik ápolni a kapcsolatot határon túli partnergyülekezetekkel, így pl. testvérvárosunk, Remshalden evangélikus gyülekezetével, ahová az egyházközség küldöttsége már több ízben tett látogatást.

2000-ben erdélyi partnerkapcsolatot alakítottunkkiaLugosi Református Egyházközséggel és annak lelkészével.

Adventi és karácsonyi alkalmaink

Az Etyeki Református Egyházközség adventi és karácsonyi alkalmai

 • December 14-én, pénteken 18.00 órakor a művészeti iskolás gyerekek adventköszöntő koncertje
 • December 16-án 10.00 órától adventi istentiszteletet tartunk gyertyagyújtással, adventköszöntéssel
 • December 22-én, szombaton 17.00 órakor a SIGNUM Kórus adventi koncertje
 • December 23-án 10.00 órától adventi istentiszteletet tartunk gyertyagyújtással, adventköszöntéssel
 • December 24-én, hétfőn, Szenteste 10 .00 órától istentiszteleten ünnepeljük együtt Krisztus születését gyermekeink szolgálatával. Az istentisztelet után áldáskívánásra kerül sor a templom előtt.
 • December 25-én, kedden, Karácsony első napján 10.00 órától tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet
 • December 26-án, szerdán, Karácsony második napján 10.00 órától tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet
 • December 31-én, hétfőn, az év utolsó napján 10.00 órától tartjuk óévi hálaadó istentiszteleti alkalmunkat
 • 2019. január 1-én, kedden 10.00 órától tartjuk az Új Esztendő első istentiszteletét úrvacsoraosztással

Az ünnepkörben szívesen elvisszük beteg vagy mozgáskorlátozott testvéreink számára az úrvacsorát. Kérjük, jelezzék az ilyen igényeket felénk a 30/180–67–66 telefonszámon!

 

Állandó alkalmaink

 • Vasárnap 10.00 órakor Istentisztelet
 • Vasárnap 10.00 órakor Gyermek Istentisztelet
 • Szerdán 19.00 órakor Bibliaóra (minden hónap első szerdáján Imaóra)
 • Minden hónap harmadik szerdáján Filmklub
 • Negyedévente Játszóház

 
Elérhetőségeink:
Etyeki Református Egyházközség
Hunyadi János lelkipásztor
 2091 Etyek, Alcsúti út 3.
 +36 30/180–6766
hunyadij72@gmail.com
Honlap: www.etyekireformatus.premium.shp.hu
 
Egyházközségünk számlaszáma: 
B3 TAKARÉK Szövetkezet: 64800509-11500889