Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Ügytípus megnevezése: Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem

Az ügy leírása: Kérelem az ügyfél részéről anyakönyvi kivonat kiállítása iránt az elveszett, vagy megsemmisült anyakönyvi kivont pótlása, vagy más hatóságnál törtnő felhasználása céljából.

Az eljárás jogi alapja: 

Eljáró szervezeti egység: Etyeki Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Csoport Tel.: 06 22 353 698

Illetékességi terület: az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezető

A bejelentő lap tartalmi eleme: 

Jogosultak köre

Az születési és házassági anyakönyvi kivonat esetén az anyakönyvi kivonaton szereplő személy, ügyfél, vagy annak meghatalmazottja.

Születési anyakönyvi kivonat esetén kiskorú személy, vagy cselekvőképtelen nagykorú személy esetén annak törvényes képviselője, vagy törvényes képviselő meghatalmazottja.

Halotti anyakönyvi kivonat esetén közeli hozzátartozó. Kérelem benyújtható személyesen, meghatalmazott útján, vagy írásban. Személyes megjelenés esetén az ügyfélnek be kell mutatnia személyi azonosításra alkalmas okmányait, meghatalmazott esetén a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas okmányait és a meghatalmazást.

Személyazonosítás igazolása, illetve meghatalmazás bemutatásának hiányban az anyakönyvi kivonat nem kerül kiállításra.

Az eljárás illetéke: Illetékmentes

A bejelentő lap benyújtásának módja: 

  • személyesen ügyfélfogadási időben),
  • postai úton, valamint
  • elektronikusan

Elektronikus ügyintézés: 

  • Magányszemélyek számára is lehetőség van elektronikus

ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező

Az elektronikus ügyintézésről az alábbi elérhetőségeken további információk találhatóak: 

A bejelentésre nyitva álló határidő:

 

Elektronikus elérhetőség: Etyeki Polgármesteri Hivatal hivatali kapu adatai:

Rövid elnevezés PMHETYEK, KRID:602008329

A Központi Rendszerben Hivatali Kapuval rendelkezők listája elérhető:

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem133.34 KB